Calendari 2019 (IV Laboratori)

Para visualizar las narrativas propuestas este año, consulta el apartado “Les narratives. Las narrativas”.

////

LABORATORI DE CREACIÓ: BRUIXES, SANTES I INSUBMISES

El calendari que tens a les teves mans és el resultat d’un procés d’experimentació col·lectiva a partir del IV Laboratori de Creació “Bruixes, Santes, Insubmisses”, a iniciativa de Ulls Sadolls, Los Oficios Terrestres i Sa Galania.

En aquest Laboratori ens vàrem reunir per treballar, de manera oral i escrita, al voltant de figures recuperades de la història: persones invisibilitzades o amb vides que no han estat incloses al Gran Relat, persones castigades per haver subvertit les normes de gènere i sexualitat, o inclús cremades per la seva saviesa i dissidència. Hi ha tot un allau d’històries encara per representar que ens regala (i silència) la Història.

Enguany hem volgut centrar-nos en quelcom que, de manera continuada, havia anat apareixent a les anteriors edicions del Laboratori (i als seus corresponents calendaris): la re-presentació de persones properes a les quals admiràvem perquè han contribuït a teixir aquesta història en minúscula, la quotidiana, molt diferent. Són referents quenens han fet la vida més vivible, que ens han obert possibilitats que ni tan sols podíemnimaginar i que ens contagien la seva curiositat i un aprenentatge continu.

Fartes com estem en aquests temps de la mercantilització de les imatges de les dones, a través de publicacions que infantilitzen les grans artistes o científiques, no hem volgut contribuir a engreixar el porc. És per aquest motiu que enguany la convocatòria ha sigut més acotada, centrada en fer un homenatge només a allò més proper, allò quotidià, sovint invisible.
Les formes de participació han sigut variades: algunes persones han desenvolupat tant la narrativa visual com l’escrita; d’altres, han proposat un tema o figura per què un altre agafés el testimoni i l’il·lustrés, o al revés. Al cap i a la fi, es tracta d’aconseguir un sistema d’escolta i ressonància.

Amb els beneficis obtinguts gràcies als calendaris dels anys anteriors i a la col·laboració de la xarxa de col·lectius i llibreries feministes, es va dur a terme, durant els mesos d’abril de 2016, 2017 i 2018, la Setmana de les Visibilitats Lèsbiques, jornades autogestionades des del plaer, l’alegria i la fúria de la denúncia, coorganitzades per Los Oficios Terrestres, Ulls Sadolls, Sa Galania, Assemblea Antipatriarcal, Ben Amics i tot un teixit d’activistes i espontànies que ho fan possible.

Pots consultar totes les propostes a la web http://www.narrativesfeministes.wordpress.com.
Per una altra banda, et convidem a formar part d’aquest procés creant la teva pròpia narrativa, que ens pots fer arribar a través del correu electrònic ulls.sadolls@gmail.com.

LABORATORIO DE CREACIÓN: BRUJAS, SANTAS E INSUMISAS

El calendario que tienes en tus manos es el resultado de un proceso de experimentación colectiva que surge por iniciativa de Ulls Sadolls, Los Oficios Terrestres y Sa Galania, a partir del IV Laboratorio de Creación “Brujas, Santas e Insumisas”.

En este Laboratorio nos reunimos para trabajar, de forma oral y escrita, figuras rescatadas de la historia: personas invisibilizadas o cuyas vidas no se han incluido en los grandes relatos, castigadas a veces por subvertir las normas de género y sexualidad, e incluso quemadas por su sabiduría y disidencia. Hay un sinfín de historias aún por representar que nos ha regalado (y silenciado) la Historia.

Este año quisimos centrar toda nuestra atención en algo que de manera constante había ido apareciendo en los anteriores Laboratorios (y sus correspondientes calendarios): la re-presentación de personas cercanas a las que admirábamos y que habían contribuido a hacer esa historia en minúscula, la cotidiana, muy diferente. Referentes que nos han hecho la vida más vivible, que nos abrieron y siguen abriendo posibilidades que ni siquiera podíamos imaginar y que nos contagian con la curiosidad y el aprendizaje constante.

Indigestadas como estamos en estos tiempos de la mercantilización de las imágenes de las mujeres, a través de publicaciones que infantilizan a grandes artistas o científicas, no queríamos contribuir a engordar este nicho de mercado. Por ello, este año la convocatoria ha sido más acotada, centrada únicamente en homenajear lo cercano, lo cotidiano, lo invisible.

Las formas de participación han sido variadas: algunas personas han desarrollado tanto la narrativa visual como la escrita, otras han propuesto un tema o una figura para que otra cogiera el testigo y lo ilustrara, o viceversa. Al final se ha articulado un sistema de escuchas y resonancias.

Con los beneficios obtenidos gracias a los calendarios anteriores y a la colaboración de la red de librerías feministas y colectivas, se realizaron en los meses de abril de 2016, 2017 y 2018 la Semana de las Visibilidades Lésbicas, jornadas autogestionadas desde el placer, la alegría y la furia de la denuncia, coorganizadas por Los Oficios Terrestres, Ulls Sadolls, Ben Amics, Assemblea Antipatriarcal y Col·lectiu Sa Galania, así como todo un tejido de activistas y espontáneas que lo hacen todo posible.

Puedes consultar todas las propuestas en http://www.narrativesfeministes.wordpress.com. Además, te invitamos a formar parte de este proceso creando la tuya propia, que puedes hacernos llegar a través del correo electrónico ulls.sadolls@gmail.com.

Anuncis